Què és Tempir?

Tempir és un centre educatiu d’activitats extraescolars i del lleure, per a nois de 14 a 18 anys d’edat. La seva finalitat és la de completar la tasca educativa que es desenvolupa, fonamentalment, a la família i a l’escola.

Totes les activitats que es realitzen a Tempir estan inspirades per principis cristians. Concretament, la junta directiva del club confia la responsabilitat de l’activitat formativa a la Prelatura de l’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica, que va fundar Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, que fomenta la cerca de la santedat enmig del món i la vida ordinària.